Publikationer

12. NOV 2018

Er der digital forestillingskraft i modne nordjyske virksomheder til, at udnytte det forretningspotentiale, der følger med den eksponentielle udvikling af disrup-tive digitale teknologier? Rapporten tager udgangspunkt i en undren over, hvorfor Nordjylland... Læs mere

12. APR 2018

Rapporten er den første af sin slags i Danmark. Den kan være indikativ for, hvor digitalt modne danske turismevirksomheder er generelt, og den kan potentielt give anledning til revurdering af en række policyindsatser – nationalt, regionalt og lokalt. Hverk... Læs mere

30. JAN 2018

Detailbranchen er en vigtig branche for dansk økonomi . Danske detailhandel bidrager væsentligt til beskæftigelse, samtidig med at branchen biddrager med et stort provenu i form af moms og indkomstskat . Dansk detailhandel har derfor stor betydning for den... Læs mere

30. JAN 2018

Cirkulær økonomi er i de senere år for alvor kommet på dagsordenen, ikke bare i Danmark men også internationalt. I EU er der lavet en handlingsplan for cirkulær økonomi, og i efteråret 2016 nedsatte den danske regering et rådgivende udvalg, der skal vurder... Læs mere

30. JAN 2018

I længere tid har forretningsmodelforskerne fra Business Model Design Center arbejdet med hvordan man forbedrer virksomheder, ikke kun i finansiel forstand, men også i forhold til forretningsudvikling, samt hvordan det er at være ansat eller leder der. Ige... Læs mere

29. DEC 2017

Datagrundlaget stammer fra den store innovationsundersøgelse: TAG FAT, som Region Nordjylland lavede fra efteråret 2015 til foråret 2016. Undersøgelsen giver et billede af, hvorledes nordjyske virksomheder innoverer samt kommer med anvisninger til nogle in... Læs mere

22. DEC 2017

HVORFOR EN DEBAT OM FLYGTNINGE OG ERHVERVSLIV Borgerkrigen i Syrien og de mange asylansøgere Europa – og herunder Danmark – har modtaget som følge, har bragt debatten om integration øverst på den politiske dagsorden. Fra statsministeriets side er erhvervs... Læs mere

30. NOV 2017

Rapporten både afkræfter og - næsten - bekræfter myter om Erhvervsfremme, men nok så vigtigt finder frem til at Erhvervsfremme er pengene værd og giver vækst, hvis det gives til de virksomheder, som er i stand til at indlejre den viden som et erhvervsfremm... Læs mere